badanie, pediatra, dziecko

Pulmonolog

Diagnozuję i leczę pacjentów z chorobami układu oddechowego m.in.: astmy oskrzelowej, gruźlicy, mukowiscydozy, pylicy płuc, zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc.

Zlecam szereg badań wymaganych w diagnostyce pulmonologicznej, takich jak:

  • badania krwi (podstawowe, badania bakteriologiczne, wirusologiczne),
  • badania obrazowe (badania radiologiczne klatki piersiowej, łącznie z tomografią komputerową),
    spirometrię,
  • testy skórne.

pulmolog