badanie, pediatra, dziecko

Pediatra

Przeprowadzam badania ogólnopediatryczne.

W zakres badań wchodzi diagnostyka i leczenia pacjentów.

W ramach opieki oraz kształtowania właściwego rozwoju dziecka zapewniam opiekę nad dzieckiem chorym i zdrowym.

Wykonuję badania bilansowe oraz szczepienia obowiązkowe i zalecane.

pediatra